آهنگ های پیشنهادی
خانه » موزیک ایرانی » تک آهنگ جدید ایرانی » دانلود آهنگ یکی حالتو بد کنه از یوسف زمانی

دانلود آهنگ سلسلهء جنون از محمد اصفهانی

دانلود آهنگ سلسلهء جنون از محمد اصفهانی

دانلود آهنگ سلسلهء جنون از محمد اصفهانی

متن آهنگ محمد اصفهانی سلسلهء جنون
چـه کنم ای مـاه تـابـان
ز غمت درشام هجـران

چه کنم زغمت چـون سازم
شدهبستهرهِپروازم

چهشودبـهبَرمبازآیـی
پر و بالِ دلم بگشایـی

شب همه شب در تاب و تبم
آمده بی تو جان به لبم

مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

ز ازلبــرعشـقت زادم
ز فـراقتدرفـریـادم

تـو بیـااییـاردیـریــن
بـه برم چون جان شیرین

مده چـون زلفت بـر بـادم
بـه هوای تو چون فرهادم

شب همه شب شد نغمه گری
کـار ِ مـن و مرغ سحری

مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

نه صبوری در دل مارا نـه پیـامی از تـو یـارا
شده دل پابست مویت نرود به رهی جز کویت
چه شود از روی یاری زدل تنگـمیـاد آری
درشب هجران ماهِ منی لیـلیِ مجنون خواهِ منی
مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

چـه کنمایمـاهتـابـان زغمت درشام هجـران
چه کنم زغمت چـون سازم شدهبستهرهِپروازم
چهشودبـهبَرمبازآیـی پر و بالِ دلم بگشایـی
شب همه شب در تاب وتبم آمده بی تو جان به لبم
مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

دانلود آهنگ سلسلهء جنون از محمد اصفهانیراهنما

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

کپی بر داری از سایت سد سانگ آزاد میباشد در صورت نیاز نیز میتوانید از لینک های دانلود با ذکر منبع سد سانگ استفاده کنید.