آهنگ های پیشنهادی
خانه » موزیک ایرانی » تک آهنگ جدید ایرانی » دانلود آهنگ شبای تهرون از ناصر زینلی

دانلود آهنگ گلوبندک از مهرداد آسمانی

دانلود آهنگ گلوبندک از مهرداد آسمانی

دانلود آهنگ گلوبندک از مهرداد آسمانی

متن آهنگ مهرداد آسمانی گلوبندک
سر چار راه گلو بندک
تمامش نون تافتون نون سنگک
کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک
تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته
سر پیری که عمری منتظر بود
چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته
عروسی کرده رفته
تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته
سر پیری که عمری منتظر بود
چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته
عروسی کرده رفته

سر چار راه گلو بندک
تمامش نون تافتون نون سنگک
کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک
زیر حیاط تو هشتیها قاطی شدی با مشتیا
با بیدلا با بیکسا ای ناقلا خوب گشتیا
ای ناقلا خوب گشتیها
زیر حیاط تو هشتیها قاطی شدی با مشتیا
با بیدلا با بیکسا ای ناقلا خوب گشتیا
ای ناقلا خوب گشتیها

اون بالا مثل میر غضب تکیه دادی به پشتیها
قول داه بودی میکشی
یادت باشه نکشتیا
یادت باشه نکشتیا

سر چار راه گلو بندک
تمامش نون تافتون نون سنگک
کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک
تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هفتاد و هفته
سر پیری که عمری منتظر بود
چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته
عروسی کرده رفته
تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته
سر پیری که عمری منتظر بود
چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته
عروسی کرده رفته

سر چار راه گلو بندک
تمامش نون تافتون نون سنگک
کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک

دانلود آهنگ گلوبندک از مهرداد آسمانیراهنما

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

کپی بر داری از سایت سد سانگ آزاد میباشد در صورت نیاز نیز میتوانید از لینک های دانلود با ذکر منبع سد سانگ استفاده کنید.